Remedial teaching en kindertherapie bij Kinderpraktijk Kirikou

Even geen held(in) op school of thuis?

remedial teaching/bijles en kindertherapie helpen uw kind (leer-) problemen te overwinnen
en weer trots en blij te zijn

Wanneer hulp zoeken?

Meestal ontwikkelen kinderen zich ‘vanzelf’ en is er geen hulp van buitenaf nodig.
Soms loopt een kind vast en kan het tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken.
Als ouders en anderen in de omgeving er ook niet uitkomen, kan er hulp gezocht worden.

Remedial teaching en kindertherapie of kindercoaching kunnen uitkomst bieden.

Wanneer remedial teaching/bijles?

Soms komt een kind op school niet goed mee met lezen, spellen, rekenen of begrijpend lezen. Het kan een achterstand hebben opgelopen door ziekte of andere gebeurtenissen. Er kan sprake zijn van dyslexie of dyscalculie of concentratieproblemen. Het kind kan een beelddenker zijn en hulp nodig hebben om een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en leerstijl.

Bij de remedial teaching/bijles wordt gekeken naar wat het kind al wel kan en ook waar het in vast loopt. Van daaruit wordt gekeken hoe het stapsgewijs een handige werkwijze kan aanleren om op eigen wijze verder te kunnen (zie: remedial teaching)

Wanneer kindertherapie?

Het kan zijn dat een kind niet lekker in z’n vel zit. Het kind heeft faalangst, is onzeker of wordt gepest. Het kind is boos of agressief of juist stil en terug getrokken. Er heeft een gebeurtenis plaats gevonden (als scheiding van de ouders of het overlijden van een naaste) die het kind moeilijk heeft kunnen verwerken. Het kind kan zich minder goed kan concentreren of heeft buikpijn of hoofdpijn zonder duidelijke medische oorzaak.

Bij de kindercoaching of kindertherapie ga ik uit van de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders/verzorgers en wat ze willen bereiken. Ook worden de belemmeringen onderzocht. Er wordt gekeken naar de eigenheid en de uitdrukkingswijze van het kind. Zo kan het zijn sterke kanten inzetten om de problemen te overwinnen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen als spel, tekenen, helende verhalen, fysieke oefeningen en visualisaties.
Graag betrek ik ouders bij de begeleiding, omdat zij het kind goed kennen en hun inzet nodig kan zijn het kind verder te helpen. (zie kindertherapie)

beer - kinderpraktijk Kirikou