Tarieven

logo - Vereniging van en voor kindertherapeuten

Remedial teaching

Kennismakingsgesprek: gratis

Begeleiding: €38,50
60 minuten per keer

Inventarisatie: €100,-
3x onderzoek (50 minuten per keer) plus rapport en advies

Opstellen handelingsplan/verslaglegging: €38,50 per uur

Training ‘Ik leer anders’: 4 sessies van 60 minuten a €40,-
exclusief het werkboek ‘Ik leer anders’ a €39,-

 

Kindertherapie/kindercoaching

Kennismakingsgesprek: gratis

Intake gesprek met ouders: €40,-

Begeleiding: €50,-
60 minuten per keer inclusief voorbereiding en verslaglegging