Remedial teaching: Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of op de praktijk) bespreek ik met u de reden van aanmelding van het kind. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of ik iets voor uw kind kan betekenen en bespreken we de mogelijkheden. Naar aanleiding van dit gesprek bepalen we samen of we een inventarisatie of een begeleidingstraject opstarten voor uw kind en maken we verdere afspraken.

Inventarisatie

Een inventarisatie omvat drie lessen waarvan ik een rapport maak wordt en naar aanleiding waarvan ik advies geef voor een eventueel vervolg. Het maakt niet uit van welk vak of leergebied de inventarisatie gemaakt wordt. Ik neem toetsen af op het gebied van de hulpvraag. Naast het niveau kijk ik ook naar de aanpak en leerstijl van het kind, wat het wel al kan en waar het vastloopt

Opstellen handelingsplan

Na het onderzoek stel ik een handelingsplan op. Bij de inventarisatie is dit inbegrepen. In het handelingsplan beschrijf ik voor u wat de beginsituatie is, wat de hulpvraag is en wat het doel is van de begeleiding.
Daarnaast staat er beschreven wat ik ga doen om het doel te bereiken en welke middelen ik daarbij zal gebruiken. Als te voorzien is dat het om een langer traject zal gaan, zal ik ook tussendoelen aangegeven.

Begeleidingsfase

Na de inventarisatie of het opstellen van het handelingsplan, start de begeleidingsfase. Uw kind wordt wekelijks begeleid in een sessie van een uur. Meestal krijgt uw kind na de sessie huiswerk mee (indien nodig voorzien van instructies zodat u uw kind thuis op dezelfde manier kunt helpen). Ik kijk naar wat het kind aankan naast het huiswerk voor school en welke mogelijkheden de ouders hebben om het kind te begeleiden. Overleg met de leerkracht is mogelijk en meestal wenselijk.

Waar?

Het kind kan wekelijks naar mijn praktijk komen.
Het kind kan begeleid worden op school, als school toestemming geeft en er ruimte beschikbaar is.
Begeleiding thuis is eventueel mogelijk mits er een rustige omgeving beschikbaar is.

Manier van werken

Ik zie graag dat kinderen weer grip op de stof krijgen en zo weer zelfvertrouwen opbouwen. Als het kind weer vertrouwen krijgt in eigen kunnen heeft dit meestal een positieve uitwerking op zijn welbevinden én op de leerresultaten.
In een veilig klimaat krijgt het kind de kans om zijn vaardigheden te verbeteren en indien nodig een andere aanpak te leren.
De werkwijze is afgestemd op het individuele kind en sluit zoveel mogelijk aan bij de leerstijl van de leerling.
Ik maak de stof waar nodig aanschouwelijk voor het kind en waar mogelijk wordt op een speelse manier geoefend. Er wordt gewerkt met materialen die zoveel mogelijk aansluiten bij de manier waarop op school gewerkt wordt.
Ik heb kennis van wetenschappelijk bewezen methoden, maar denk niet in hokjes. Ik blijf zoeken tot ik de beste manier van aanpak heb gevonden die werkt voor het kind.

Evaluatie

Van belang is te evalueren of het kind daadwerkelijk vooruit gaat en profijt heeft van de begeleiding. Tussendoor kan er overleg zijn tijdens een gesprekje bij het ophalen, telefonisch of per mail of app om instructie te geven, af te stemmen en bij te sturen of te horen wat er speelt bij kind en ouders.
Na een van te voren afgesproken aantal behandelingen vindt er een evaluatie plaats.
Het kind kan weer getoetst worden en de uitkomsten van de toetsen en de bevindingen op school en thuis worden besproken. Soms is het nodig doelen bij te stellen of de werkwijzen aan te passen. In het overleg bepalen we ook of we doorgaan met de begeleiding of dat deze beëindigd wordt.

meisje blij - kinderpraktijk Kirikou