Remedial teaching: voor wie?

jongen met sommen - kinderpraktijk Kirikou

De remedial teacher kan hulp bieden bij vragen op het gebied van:

  • lezen
  • spellen
  • rekenen
  • begrijpend lezen
  • concentratie/werkhouding

Soms gaat het leren niet vanzelf.
Problemen en achterstanden kunnen veroorzaakt worden door:

  • Dyslexie, waardoor lezen en spelling veel moeite kost, maar ook het automatiseren (inoefenen) van bijvoorbeeld de tafels lastig is.
  • Dyscalculie, waardoor het rekenen veel inspanning kost, maar ook het automatiseren (inoefenen) van de basisbewerkingen, namelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, de aanpak en de planning lastig zijn.
  • Een achterstand door omstandigheden als ziekte, verhuizing of gewijzigde gezinssituatie.
  • Problemen op het gebied van taal en woordenschat doordat thuis weinig Nederlands wordt gesproken.
  • Problemen met concentratie mogelijk door ADHD, ADD, PDD Nos of andere vormen van autisme.