Kindertherapie: voor wie?

doos jongen - kinderpraktijk Kirikou

 Voor welke problemen op sociaal-emotioneel gebied?

 • Omgaan met emoties als boosheid, angst, stress en verdriet:                                                                                                  Het kind krijgt inzicht in eigen reacties en handvatten om anders te reageren
 • Rouwverwerking bij kinderen na het overlijden van een naaste, echtscheiding of verhuizing:                                       Er is niet altijd ruimte genoeg bij een ingrijpende gebeurtenis voor de emoties en behoeften van het kind of het kind neemt die ruimte niet makkelijk. Het krijgt de kans uiting te geven aan gevoelens en wensen en de mogelijkheid stapsgewijs te verwerken op een manier die bij de leeftijd past.
 • Faalangst bij kinderen of andere angsten
  als angst voor alleen zijn of bang zijn in het donker:                                                                                                     Gekeken wordt naar wat de faalangst of andere angst wil zeggen en betekent voor dit kind. En ook hoe de angst verminderd of weggenomen kan worden en het kind meer (zelf-) vertrouwen krijgt.
 • Hooggevoeligheid bij kinderen:                                                                                                                                                 Het kind leert om te gaan met en op waarde schatten van deze gevoeligheid en de kwaliteiten en beperkingen te hanteren. Vanwege mijn eigen gevoeligheid kan ik goed afstemmen op het kind en kijken wat het nodig heeft.
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen:                                                                                                                                                   Het kind leert om te gaan met deze begaafdheid en wat zijn sterke én zwakke kanten hierin zijn. Als remedial teacher kan ik ook kijken waar de sterke en zwakke kanten op leergebied liggen en het kind waar nodig leren leren.
 • Gepest worden of pesten
  Behalve dat als er sprake is van pesten het hele systeem bekeken dient te worden en aangepakt, is het daarnaast soms toch aan te raden om te werken aan zelfbeeld en weerbaarheid van het kind.
 • Aanleg als AD(H)D of ASS (vorm van autisme):
  Het kind leert om te gaan met de lastige kanten van deze eigenschappen door goed te kijken waar ze vandaan komen en wat het kind nodig heeft. Maar ik kijk ook naar de sterke eigenschappen van het individuele kind en hoe die nog beter uit de verf kunnen komen.
 • Gewoonteproblemen
  als moeite met inslapen of eetproblemen, buikpijn of hoofdpijn
  of andere lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak. Gekeken wordt naar de oorzaak en achtergrond van de klacht. En ook hoe de gewoonte stapsgewijs anders aangepakt kan worden. Indien nodig verwijs ik door.

Dit zijn voorbeelden. Er zijn zekere nog andere vragen, problemen en klachten te verzinnen waarbij de kindertherapeut of kindercoach kan helpen.