Kindertherapie: voor wie?

Kindertherapie: voor wie? Soms zit een kind niet lekker in z’n vel of loopt vast. Kindertherapie of kindercoaching helpt het kind weer in z’n kracht te komen en weer trots en blij te zijn. Tijdens de kindertherapie leert een kind omgaan met de situatie, z’n emoties of eigenschappen. Ook kan het gebeurtenissen verwerken. We zoeken samen naar oplossingen die voor dit specifieke kind werken.

Begeleiding bij scheiding:

Voor een kind betekent echtscheiding het einde van de vertrouwde situatie. Z’n leven verandert. En er zal nooit meer een plek zijn waar beide ouders er voor hem zijn zoals voor de scheiding. Dit kan veel verschillende gevoelens oproepen.

Soms gaan ouders in goede verstandhouding uit elkaar. Het kan ook gebeuren dat er ruzies zijn en woorden vallen, waar kinderen last van hebben. Of er zijn een of meerdere nieuwe partners in het spel waar het kind niet altijd meteen aan kan wennen. En dan moet het kind ook nog op school blijven presteren!

Ouders hebben in een scheidingssituatie vaak hun handen vol aan zichzelf en wat minder ruimte voor hun kinderen. Terwijl die kinderen juist wat extra aandacht kunnen gebruiken en gehoord en gezien willen worden. Ze weten zich geen raad met hun verwarrende gevoelens en gedachten. Als kindercoach geef ik hier de ruimte voor en help het kind verder.

Rouwverwerking:

Het overlijden van een moeder, vader, broer of zus of andere naaste heeft een grote impact op het kind, vaak levenslang. Kinderen gaan anders met de dood om dan volwassenen. Wat de dood voor hen betekent hangt af van hun leeftijd en ontwikkeling. Wel geldt voor elk kind dat het van belang is het verlies te integreren op een manier die bij het kind en zijn leeftijd past.

Er komt een periode met veel onzekerheid. Kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens nog niet goed onder woorden brengen. Hun verdriet of boosheid blijken vooral uit hun gedrag: het kind trekt zich terug, is snel van slag, angstig, boos of opstandig, heeft buikpijn of kan niet goed slapen. Als coach help ik het kind ruimte te geven aan gevoelens en wensen.

Hooggevoeligheid

Een hooggevoelig kind heeft een gevoelig zenuwstelsel. Het neemt meer waar, denkt verder door en prikkels als geluiden, geuren, beelden, emotie en sferen komen heftig binnen.

Hooggevoeligheid is een kwaliteit. Iemand die hooggevoelig is kan intens genieten, diep doordenken en goed afstemmen. Vaak heeft een gevoelig iemand, kind of volwassene, veel fantasie en verbeeldingskracht.

Het kan zijn dat jij en je kind zijn hooggevoeligheid nog niet als kwaliteit ervaren, maar vooral als lastig. In deze maatschappij met al z’n prikkels is een hooggevoelig kind snel overspoeld door alles wat er op hem afkomt. Het kind zit niet meer goed in zichzelf, is overprikkeld en reageert met boze buien of huilbuien, wordt moe, angstig of teruggetrokken. Het kan niet altijd het onderscheid maken tussen emoties van zichzelf en anderen. Leren omgaan met deze hooggevoeligheid is van belang voor ouder en kind. Mijn eigen hooggevoeligheid helpt hierbij.

Kindertherapie: voor wie? Andere voorbeelden waarbij ik als kindertherapeut of kindercoach hulp kan bieden zijn:

 • Weinig zelfvertrouwen en/of een negatief zelfbeeld

  belemmeren een kind. Het kan stap voor stap vertrouwen opbouwen en de eigen sterke en minder sterke eigenschappen leren kennen.

 • Omgaan met emoties

  als boosheid, angst, stress en verdriet:                                                                                                                                                                      Het het kind krijgt inzicht in eigen reacties en handvatten om anders te reageren

 • Faalangst 

  of andere angsten als angst voor alleen zijn of bang zijn in het donker:                                                                           We kijken naar wat de faalangst of andere angst wil zeggen en betekent voor dit kind. En ook hoe de angst verminderd of weggenomen kan worden en het kind meer (zelf-) vertrouwen krijgt.

 • Hoogbegaafdheid 

  Het kind leert om te gaan met deze begaafdheid en wat zijn sterke én zwakke kanten hierin zijn. Als remedial teacher kan ik ook kijken waar de sterke en zwakke kanten op leergebied liggen en het kind indien nodig leren leren.

 • Gepest worden of pesten

  Als er sprake is van pesten dient het hele systeem te worden bekeken en aangepakt. Daarnaast is het soms raadzaam met het kind te werken aan weerbaarheid, gebeurtenissen te verwerken en weer een positief zelfbeeld te krijgen.

 • Aanleg als AD(H)D of ASS (vorm van autisme):

  Het kind leert om te gaan met de lastige kanten van deze eigenschappen door goed te kijken waar ze vandaan komen en wat het kind nodig heeft. Maar ik kijk ook naar de sterke eigenschappen van het individuele kind en hoe die nog beter uit de verf kunnen komen.

 • Gewoonteproblemen

  als moeite met inslapen of eetproblemen, buikpijn of hoofdpijn
  of andere lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak. Bij de coaching kijken we naar de oorzaak en achtergrond van de klacht. En ook hoe de gewoonte stapsgewijs anders aangepakt kan worden. Indien nodig verwijs ik door.

 

”Nina heeft je ervaren als een zeer aangename vrouw waarbij ze zichzelf kon en mocht zijn.  Door je open houding en empathisch vermogen heb je Nina inzicht gegeven in haar eigen kracht en mogelijkheden om om te gaan met waar ze tegenaan liep.  Hierdoor kreeg ze meer rust en zelfvertrouwen. Heel erg bedankt voor je hulp aan Nina. We zijn blij te zien dat Nina meer rust heeft en van daaruit heerlijk kind kan en mag zijn.”

Moeder van Nina

doos jongen - kinderpraktijk Kirikou