Remedial teaching of bijles: voor wie?

jongen met sommen - kinderpraktijk Kirikou

Voor wie is de remedial teaching of bijles?

Als het even tegenzit op school of je kind moeite heeft met leren, krijgt het meestal remedial teaching of bijles. Bijles is begeleiding en extra uitleg en oefening van het geleerde op school. Dit kan gaan om schoolvakken als:

  • lezen
  • spellen
  • rekenen
  • begrijpend lezen

Wat zijn de oorzaken van de achterstand?

Het leren gaat niet altijd vanzelf. Er kunnen duidelijke oorzaken zijn, maar soms heeft een kind gewoon behoefte aan wat extra uitleg en herhaling en komt het daarna gewoon weer mee.

Soms zijn die oorzaken er wel. Mogelijke redenen voor achterstanden op leergebied zijn:

  • Dyslexie, waardoor lezen en spelling veel moeite kost, maar ook het automatiseren (inoefenen) van bijvoorbeeld de tafels lastig is.
  • Dyscalculie, waardoor het rekenen veel inspanning kost, maar ook het automatiseren (inoefenen) van de basisbewerkingen, namelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, de aanpak en de planning lastig zijn.
  • Een achterstand door omstandigheden als ziekte, verhuizing of gewijzigde gezinssituatie.
  • Achterstand op het gebied van taal en woordenschat doordat thuis weinig Nederlands wordt gesproken.
  • Problemen met concentratie mogelijk door ADHD, ADD, PDD Nos of andere vormen van autisme.

Hiermee wordt rekening gehouden bij de begeleiding. Ook zijn er mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek.

Wanneer is het tijd om bijles te nemen?

Het is aan te raden om op tijd met bijles te starten, voor het vakgebied waar je zoon/dochter moeite mee heeft en het niet uit te laten groeien tot een “probleem”. Regelmatig melden ouders hun kind pas in groep 7 of groep 8 aan voor bijles met een achterstand van meerdere jaren. Ze hopen die nog te “repareren” voor eind groep 8. Ik bereik wel ontwikkeling met deze kinderen.

Ook is het aan te raden om bij lage CITO scores bijles te nemen. Wat zijn dan lage Cito scores? Een IV of V is een onvoldoende. Zie je één van beide op het rapport van je kind staan, dan kan het nuttig zijn extra begeleiding te zoeken in de vorm van bijles. Bij twijfel is overleg met leerkracht raadzaam.

Ook als je kind minder goed presteert dan het eigenlijk zou kunnen: ‘Er komt niet uit wat erin zit’, kan bijles helpen. Individueel lukt het dan vaak wel op te sporen waar de hiaten en belemmeringen zitten.

We zijn heel blij met de begeleiding die onze dochter heeft gehad van Marjolein.
Ze liep een aantal jaar achter met rekenen mede door haar dyslexie en
die achterstand heeft ze met de extra begeleiding flink ingelopen.
Ook heeft ze nu meer vertrouwen en kan veel beter meekomen op school.

(vader van Aline)

Jiri is heel goed vooruitgegaan met spelling en begrijpend lezen. Hij presteerde nog niet op VMBO-t niveau, terwijl er volgens ons en de leerkracht wel meer inzat. Dankzij de lessen van marjolein heeft hij bij de eind CITO op niveau HAVO/VWO gepresteerd, zodat hij naar de HAVO kon, zoals hij wilde. Daar zijn we erg blij mee.

(moeder van Jiri)