Kindercoaching: voor wie?

doos jongen - kinderpraktijk Kirikou

Kindercoaching helpt een kind weer op weg.

Soms zit een kind niet lekker in z’n vel of loopt vast. Kindercoaching helpt het kind weer in z’n kracht te komen en weer trots en blij te zijn. Tijdens de kindercoaching leert een kind omgaan met de situatie, z’n emoties of eigenschappen.                                                              Voorbeelden waarbij ik als kindercoach hulp kan bieden zijn:

 • Omgaan met emoties als boosheid, angst, stress en verdriet:                                                                                                                            Het kind krijgt inzicht in eigen reacties en handvatten om anders te reageren
 • Rouwverwerking bij kinderen na het overlijden van een naaste, echtscheiding of verhuizing:                                                                        Er is niet altijd ruimte genoeg bij een ingrijpende gebeurtenis voor de emoties en behoeften van het kind of het kind neemt die ruimte niet makkelijk. Het krijgt de kans uiting te geven aan gevoelens en wensen. En de mogelijkheid stapsgewijs te verwerken op een manier die bij de leeftijd past.
 • Faalangst bij kinderen of andere angsten als angst voor alleen zijn of bang zijn in het donker:                                                                      We kijken naar wat de faalangst of andere angst wil zeggen en betekent voor dit kind. En ook hoe de angst verminderd of weggenomen kan worden en het kind meer (zelf-) vertrouwen krijgt.
 • Hooggevoeligheid bij kinderen:                                                                                                                                                                              Het kind leert om te gaan met en op waarde schatten van deze gevoeligheid en de kwaliteiten en beperkingen te hanteren. Vanwege mijn eigen gevoeligheid kan ik goed afstemmen op het kind en kijken wat het nodig heeft.
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen:                                                                                                                                                                              Het kind leert om te gaan met deze begaafdheid en wat zijn sterke én zwakke kanten hierin zijn. Als remedial teacher kan ik ook kijken waar de sterke en zwakke kanten op leergebied liggen en het kind indien nodig leren leren.
 • Gepest worden of pesten
  Als er sprake is van pesten dient het hele systeem te worden bekeken en aangepakt. Daarnaast is het soms raadzaam met het kind te werken aan weerbaarheid, gebeurtenissen te verwerken en weer een positief zelfbeeld te krijgen.
 • Aanleg als AD(H)D of ASS (vorm van autisme):
  Het kind leert om te gaan met de lastige kanten van deze eigenschappen door goed te kijken waar ze vandaan komen en wat het kind nodig heeft. Maar ik kijk ook naar de sterke eigenschappen van het individuele kind en hoe die nog beter uit de verf kunnen komen.
 • Gewoonteproblemen
  als moeite met inslapen of eetproblemen, buikpijn of hoofdpijn
  of andere lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak. Bij de coaching kijken we naar de oorzaak en achtergrond van de klacht. En ook hoe de gewoonte stapsgewijs anders aangepakt kan worden. Indien nodig verwijs ik door.

Er zijn zekere nog andere vragen, problemen en klachten te verzinnen waarbij kindercoaching ingezet kan worden en de kindercoach hulp kan bieden.